quán ăn Vững Tin

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Không Hiển Đường Phố, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh 220000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.064844,106.230887!
Điện thoại liên lạc : +84 94 201 98 55
Website : quan-an-vung-tin.business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 24 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–8PM
Wednesday 7AM–8PM
Thursday 7AM–8PM
Friday 7AM–8PM
Saturday 7AM–8PM
Sunday 7AM–8PM
Monday 7AM–8PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

quán ăn Vững Tin

quán ăn Vững Tin

quán ăn Vững Tin

quán ăn Vững Tin