Quán bán đồ ăn sáng 10k/suất đủ món

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3XWH+2G2, xóm Miếu, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0950288,105.9787621
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán bán đồ ăn sáng 10k/suất đủ món

Quán bán đồ ăn sáng 10k/suất đủ món

Quán bán đồ ăn sáng 10k/suất đủ món

Quán bán đồ ăn sáng 10k/suất đủ món