Quán bánh cuốn cháo đêm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 46 QL279, TT. Chợ Rầm, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.450507,105.725994!
Điện thoại liên lạc : +84 865 359 262
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán bánh cuốn cháo đêm

Quán bánh cuốn cháo đêm

Quán bánh cuốn cháo đêm

Quán bánh cuốn cháo đêm