Quán Bánh Đa Cua Bà Hạt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2007 Phạm Văn Đồng, Tân Tiến, Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7494346,106.7522165
Điện thoại liên lạc : +84 93 158 91 11
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Bánh Đa Cua Bà Hạt

Quán Bánh Đa Cua Bà Hạt

Quán Bánh Đa Cua Bà Hạt

Quán Bánh Đa Cua Bà Hạt