Quán Bi Tào Phớ

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 4PF4+837, Tổ Thôn, Đan Phượng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1232855,105.7051751
Điện thoại liên lạc : +84 97 136 83 38
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Bi Tào Phớ

Quán Bi Tào Phớ

Quán Bi Tào Phớ

Quán Bi Tào Phớ