Quán bún chả Thanh Hương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 310, Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3052167,105.3164443
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán bún chả Thanh Hương

Quán bún chả Thanh Hương

Quán bún chả Thanh Hương

Quán bún chả Thanh Hương