Quán bún Huế

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL37, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2716521,106.1024204
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán bún Huế

Quán bún Huế

Quán bún Huế

Quán bún Huế