Quán Bún khô Chiến Thơi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : M257+2M4, Minh Thanh, Nguyên Bình, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6575192,106.0141933
Điện thoại liên lạc : +84 96 686 91 28
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Bún khô Chiến Thơi

Quán Bún khô Chiến Thơi

Quán Bún khô Chiến Thơi

Quán Bún khô Chiến Thơi