Quán Bún Phở ăn sáng Lá Thử

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : H75H+4RR, Kim Xuyên, Sơn Dương, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5578741,105.2795165
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Bún Phở ăn sáng Lá Thử

Quán Bún Phở ăn sáng Lá Thử

Quán Bún Phở ăn sáng Lá Thử

Quán Bún Phở ăn sáng Lá Thử