Quán Bún – Phở Thu Hiền

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT190, TT. Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1430955,105.2696925
Điện thoại liên lạc : +84 207 3855 707
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Bún - Phở Thu Hiền

Quán Bún - Phở Thu Hiền

Quán Bún - Phở Thu Hiền

Quán Bún - Phở Thu Hiền