Quán Cafe Chị Dậu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 54 Thủy Hoa, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.504543,103.963739
Điện thoại liên lạc : +84 214 3821 393
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cafe Chị Dậu

Quán Cafe Chị Dậu

Quán Cafe Chị Dậu

Quán Cafe Chị Dậu