Quán cafe,bia rượu,đồ ăn,vặt.Hồ Quyên.

Lĩnh vực của địa điểm : Cafe.
Địa chỉ : Mỏ vàng pác lạng, Ngân Sơn, Bắc Kạn Province, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3874682,106.0757749
Điện thoại liên lạc : +84 97 523 38 50
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán cafe,bia rượu,đồ ăn,vặt.Hồ Quyên.

Quán cafe,bia rượu,đồ ăn,vặt.Hồ Quyên.

Quán cafe,bia rượu,đồ ăn,vặt.Hồ Quyên.

Quán cafe,bia rượu,đồ ăn,vặt.Hồ Quyên.