Quán Cây Dừa

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : TL292, TT. Kép, Lạng Giang, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4081793,106.2798383
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cây Dừa