Quán Chè 81

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 81 Hàn Thuyên, Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.4336579,106.1797463
Điện thoại liên lạc : +84 94 126 80 78
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–9:30PM
Wednesday 7AM–9:30PM
Thursday 7AM–9:30PM
Friday 7AM–9:30PM
Saturday 7AM–9:30PM
Sunday 7AM–9:30PM
Monday 7AM–9:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Chè 81

Quán Chè 81

Quán Chè 81

Quán Chè 81