Quán Chè Hoàng Cung Huế

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Huyền Giang, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2679899,106.1983668
Điện thoại liên lạc : +84 387 089 460
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Chè Hoàng Cung Huế

Quán Chè Hoàng Cung Huế

Quán Chè Hoàng Cung Huế

Quán Chè Hoàng Cung Huế