Quán chè ngon Bắc Giang

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 102 Xương Giang, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2790224,107.212925
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : toplist.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán chè ngon Bắc Giang

Quán chè ngon Bắc Giang

Quán chè ngon Bắc Giang

Quán chè ngon Bắc Giang