Quán Cỏ Ba Lá – Tây Hồ

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 38/23 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0701234,105.8045814
Điện thoại liên lạc : +84 91 584 19 85
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 105 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cỏ Ba Lá - Tây Hồ

Quán Cỏ Ba Lá - Tây Hồ

Quán Cỏ Ba Lá - Tây Hồ

Quán Cỏ Ba Lá - Tây Hồ