Quán cơm Bà Khoằn

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 5 Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1426594,105.8312611
Điện thoại liên lạc : +84 97 576 42 59
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 31 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán cơm Bà Khoằn

Quán cơm Bà Khoằn

Quán cơm Bà Khoằn

Quán cơm Bà Khoằn