Quán Cơm Bình Dân H10

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 10 Thanh Vị, P. Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1151344,105.4933956
Điện thoại liên lạc : +84 98 319 01 72
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 11 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Bình Dân H10

Quán Cơm Bình Dân H10

Quán Cơm Bình Dân H10

Quán Cơm Bình Dân H10