Quán cơm bình dân Hoàng Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đường tỉnh 76, TT. Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.6861344,105.7385802
Điện thoại liên lạc : +84 96 903 43 85
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán cơm bình dân Hoàng Anh

Quán cơm bình dân Hoàng Anh

Quán cơm bình dân Hoàng Anh

Quán cơm bình dân Hoàng Anh