Quán Cơm Chay Nghĩa

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 12 Lê Lợi, Thắng Lợi, Tp. Kon Tum, Kon Tum, Vietnam
Vị trí bản đồ : 14.3512158,108.0057823
Điện thoại liên lạc : +84 260 3500 369
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 42 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–9PM
Monday 7AM–9PM
Tuesday 7AM–9PM
Wednesday 7AM–9PM
Thursday 7AM–9PM
Friday 6:30AM–8:30PM
Saturday 7AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Chay Nghĩa

Quán Cơm Chay Nghĩa

Quán Cơm Chay Nghĩa

Quán Cơm Chay Nghĩa