Quán Cơm Dũng Lan

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 74 Phố Mới, TT. Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3859106,106.1245501
Điện thoại liên lạc : +84 204 3878 453
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–12AM
Wednesday 8AM–12AM
Thursday 8AM–12AM
Friday 8AM–12AM
Saturday 8AM–12AM
Sunday 8AM–12AM
Monday 8AM–12AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Dũng Lan

Quán Cơm Dũng Lan

Quán Cơm Dũng Lan

Quán Cơm Dũng Lan