Quán Cơm Lẩu Hải Khanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 141 Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0388207,106.7617495
Điện thoại liên lạc : +84 96 437 86 36
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 37 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Lẩu Hải Khanh

Quán Cơm Lẩu Hải Khanh

Quán Cơm Lẩu Hải Khanh

Quán Cơm Lẩu Hải Khanh