Quán Cơm Lợi Hợp

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 92 QL4C, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.064985,104.9916011
Điện thoại liên lạc : +84 219 3846 694
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Lợi Hợp

Quán Cơm Lợi Hợp

Quán Cơm Lợi Hợp

Quán Cơm Lợi Hợp