Quán Cơm Minh Luân

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 69 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2780477,106.1838805
Điện thoại liên lạc : +84 204 3857 732
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Minh Luân

Quán Cơm Minh Luân

Quán Cơm Minh Luân

Quán Cơm Minh Luân