Quán Cơm Minh Tân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 5 Lê Thị Hồng Gấm, P. Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5318219,107.9710503
Điện thoại liên lạc : +84 203 3887 307
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Minh Tân

Quán Cơm Minh Tân

Quán Cơm Minh Tân

Quán Cơm Minh Tân