Quán Cơm Ngon Cồ Cử

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 598 Trần Nhân Tông, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0348467,106.7501211
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Sunday 6AM–11PM
Monday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Ngon Cồ Cử

Quán Cơm Ngon Cồ Cử

Quán Cơm Ngon Cồ Cử

Quán Cơm Ngon Cồ Cử