Quán Cơm, Phở 318

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 318 Giáp Hải, Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2841967,106.223722!
Điện thoại liên lạc : +84 204 3558 824
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–10:30PM
Wednesday 7AM–10:30PM
Thursday 7AM–10:30PM
Friday 7AM–10:30PM
Saturday 7AM–10:30PM
Sunday 7AM–10:30PM
Monday 7AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm, Phở 318

Quán Cơm, Phở 318

Quán Cơm, Phở 318

Quán Cơm, Phở 318