Quán Cơm Phở Anh Tuấn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 58 QL31, Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2865653,106.2382811
Điện thoại liên lạc : +84 386 145 348
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Phở Anh Tuấn

Quán Cơm Phở Anh Tuấn

Quán Cơm Phở Anh Tuấn

Quán Cơm Phở Anh Tuấn