Quán Cơm – Phở Thanh Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 106 Đ. Đinh Tiên Hoàng, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7252512,104.9156423
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm - Phở Thanh Hà

Quán Cơm - Phở Thanh Hà

Quán Cơm - Phở Thanh Hà

Quán Cơm - Phở Thanh Hà