Quán Cơm Phở Việt Trung

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL4C, Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.0696688,105.0348276
Điện thoại liên lạc : +84 219 3846 662
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 3.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Phở Việt Trung

Quán Cơm Phở Việt Trung

Quán Cơm Phở Việt Trung

Quán Cơm Phở Việt Trung