Quán Cơm Sân Đình

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL18, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0335376,106.7567253
Điện thoại liên lạc : +84 767 104 102
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Sân Đình

Quán Cơm Sân Đình

Quán Cơm Sân Đình

Quán Cơm Sân Đình