Quán Cơm Sơn Loan

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 24 Thanh Vị, P. Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1159299,105.4947406
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–10PM
Monday 6AM–10PM
Tuesday 6AM–10PM
Wednesday 6AM–10PM
Thursday 6AM–10PM
Friday 6AM–10PM
Saturday 6AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Sơn Loan

Quán Cơm Sơn Loan

Quán Cơm Sơn Loan

Quán Cơm Sơn Loan