Quán Cơm Sơn Thu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đ. Châu Úy, Nam Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4575733,103.9903968
Điện thoại liên lạc : +84 822 470 688
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Sơn Thu

Quán Cơm Sơn Thu

Quán Cơm Sơn Thu

Quán Cơm Sơn Thu