Quán Cơm Tài Liên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : TDP Tân Chiền, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4129606,105.4566012
Điện thoại liên lạc : +84 788 326 668
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Tài Liên

Quán Cơm Tài Liên

Quán Cơm Tài Liên

Quán Cơm Tài Liên