Quán Cơm Tấm Cơm Hộp Công Sở

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đường Trần Thái Tông, Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.4373424,106.173214!
Điện thoại liên lạc : +84 228 3680 299
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Tấm Cơm Hộp Công Sở

Quán Cơm Tấm Cơm Hộp Công Sở

Quán Cơm Tấm Cơm Hộp Công Sở

Quán Cơm Tấm Cơm Hộp Công Sở