Quán Cơm Thảo Trang

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 85 Xã Tắc, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8160406,105.2136628
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 54 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Thảo Trang

Quán Cơm Thảo Trang

Quán Cơm Thảo Trang

Quán Cơm Thảo Trang