Quán Cơm Thố Anh Nguyễn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : B32 Ng. 66 Phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.031404,105.7850813
Điện thoại liên lạc : +84 93 601 99 33
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 277 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Sunday 9:30AM–10:30PM
Monday 9:30AM–10:30PM
Tuesday 9:30AM–10:30PM
Wednesday 9:30AM–10:30PM
Thursday 9:30AM–10:30PM
Friday 9:30AM–10:30PM
Saturday 9:30AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Thố Anh Nguyễn

Quán Cơm Thố Anh Nguyễn

Quán Cơm Thố Anh Nguyễn

Quán Cơm Thố Anh Nguyễn