Quán Cơm Tiến Liễu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL12, TT. Mường Chà, Mường Chà, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7592389,103.0914957
Điện thoại liên lạc : +84 215 3843 099
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 28 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Tiến Liễu

Quán Cơm Tiến Liễu

Quán Cơm Tiến Liễu

Quán Cơm Tiến Liễu