Quán Cơm Việt – Lẩu Trung Hoa

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, P.Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6966306,104.8755526
Điện thoại liên lạc : +84 91 426 19 62
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 3.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.3
Giờ mở cửa :
Sunday 6:30AM–10PM
Monday 6:30AM–10PM
Tuesday 6:30AM–10PM
Wednesday 6:30AM–10PM
Thursday 6:30AM–10PM
Friday 6:30AM–10PM
Saturday 6:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Cơm Việt - Lẩu Trung Hoa

Quán Cơm Việt - Lẩu Trung Hoa

Quán Cơm Việt - Lẩu Trung Hoa

Quán Cơm Việt - Lẩu Trung Hoa