Quán đầu lợn ngự thưởng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.35017,105.288913!
Điện thoại liên lạc : +84 97 415 30 14
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán đầu lợn ngự thưởng

Quán đầu lợn ngự thưởng

Quán đầu lợn ngự thưởng

Quán đầu lợn ngự thưởng