Quán Đồ Ăn Nhanh Xy Mô Chao

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Số 111 Cửu Việt 1, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0102103,105.9365801
Điện thoại liên lạc : +84 96 845 71 94
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Đồ Ăn Nhanh Xy Mô Chao

Quán Đồ Ăn Nhanh Xy Mô Chao

Quán Đồ Ăn Nhanh Xy Mô Chao

Quán Đồ Ăn Nhanh Xy Mô Chao