Quán Đồ Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 282 Kim Đồng, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.72116,104.8949!15
Điện thoại liên lạc : +84 97 700 06 12
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Đồ Ăn Vặt

Quán Đồ Ăn Vặt

Quán Đồ Ăn Vặt

Quán Đồ Ăn Vặt