Quán Gà Ngon Beer 79

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 31G Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0092028,105.8100083
Điện thoại liên lạc : +84 98 601 26 58
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 17 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10:30PM
Monday 8AM–10:30PM
Tuesday 8AM–10:30PM
Wednesday 8AM–10:30PM
Thursday 8AM–10:30PM
Friday 8AM–10:30PM
Saturday 8AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Gà Ngon Beer 79

Quán Gà Ngon Beer 79

Quán Gà Ngon Beer 79

Quán Gà Ngon Beer 79