Quán Hạnh Râu

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 132 TL295, TT. Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3844177,106.1225773
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Hạnh Râu

Quán Hạnh Râu

Quán Hạnh Râu

Quán Hạnh Râu