Quán Hậu – Trà chanh Ăn vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 894R+J5W, TT. Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3066128,106.3904667
Điện thoại liên lạc : +84 366 149 488
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Hậu - Trà chanh Ăn vặt

Quán Hậu - Trà chanh Ăn vặt

Quán Hậu - Trà chanh Ăn vặt

Quán Hậu - Trà chanh Ăn vặt