QUÁN ỐC NGON RẺ TẠI HẢI PHÒNG – QUÁN ỐC 96 THÙY LINH

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 96 Đ. 208, Vĩnh Khê, An Dương, Hải Phòng 180000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8558129,106.6537461
Điện thoại liên lạc : +84 90 602 81 29
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 17 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

QUÁN ỐC NGON RẺ TẠI HẢI PHÒNG - QUÁN ỐC 96 THÙY LINH

QUÁN ỐC NGON RẺ TẠI HẢI PHÒNG - QUÁN ỐC 96 THÙY LINH

QUÁN ỐC NGON RẺ TẠI HẢI PHÒNG - QUÁN ỐC 96 THÙY LINH

QUÁN ỐC NGON RẺ TẠI HẢI PHÒNG - QUÁN ỐC 96 THÙY LINH