Quán Ốc Thanh Thanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 43 Thiên Hiền, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.02139,105.776977!
Điện thoại liên lạc : +84 96 619 66 62
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 288 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ốc Thanh Thanh

Quán Ốc Thanh Thanh

Quán Ốc Thanh Thanh

Quán Ốc Thanh Thanh