Quán Ông Béo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 32 Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3076611,105.5966555
Điện thoại liên lạc : +84 98 664 50 03
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ông Béo

Quán Ông Béo

Quán Ông Béo

Quán Ông Béo