Quán Phở 10 Lý Quốc Sư Hà Nội

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 41 Lùng Thàng, Nam Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.45213,103.9943!15
Điện thoại liên lạc : +84 92 526 44 80
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Phở 10 Lý Quốc Sư Hà Nội

Quán Phở 10 Lý Quốc Sư Hà Nội

Quán Phở 10 Lý Quốc Sư Hà Nội

Quán Phở 10 Lý Quốc Sư Hà Nội